^Back To Top
  
  
  
Get Adobe Flash player

Veikla

 

VIEŠVĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS

2016M. RUGSĖJO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS

Eil.Nr

Renginio pavadinimas

Data

Laikas

Vieta

Dalyviai

Atsakingi

Organizacinė veikla, posėdžiai, pasitarimai, metodinė veikla

 

1.

Mokytojų   pasitarimas

2

8.10

Konf.salė

Mokytojai

L. Gedminienė

2.

Klasės auklėtojų pasitarimas

9

14.05

Konf.salė

Mokytojai

L. Gedminienė

3.

Vaiko gerovės komisijos posėdis

14

14.05

Konf.salė

Nariai

E. Barsienė

4.

Mokytojų ilgalaikių planų, neformaliojo ugdymo, klasės auklėtojo veiklos planų aptarimas metodinėse grupėse.

Iki 16

 

Mokykla

Metodinių būrelių nariai

Metodinių ratelių pirmininkai

5.

Mokinių komiteto pasitarimas

19

11.15

Konf.salė

Komiteto nariai

L. Gedminienė

6.

Mokytojų, dirbančių 5 kl. pasitarimas

28

14.05

Konf.salė

Mokytojai

L. Gedminienė

Renginiai, konkursai, projektai, išvykos

 

7.

Kultūrinės pažintinės išvykos

Rugsėjo mėn.

 

 

1-10 klasių mokiniai

Kl. auklėtojai

8.

Europos kalbų diena

27

 

 

1-10 klasių mokiniai

  1. A.Žutautienė

9.

Projekto „ Sveikatos lobiai gamtoje “ pristatymas

30

 

Mokykla

5-9 klasių mokiniai

I.Dargevičienė

Ataskaitos, informacijos

 

10

Mokinių, lankančių, neformaliojo ugdymo užsiėmimus, sąrašų pateikimas.

Iki 7

 

Mokykla

 

Neformaliojo ugdymo   mokytojai

11.

Mokytojų tarifikacijos ir ugdymo plano koregavimas ir pateikimas

iki 7

 

Mokykla

 

L. Gedminienė

12.

Mokytojai pateikia ilgalaikius planus, neformaliojo ugdymo, klasės auklėtojo veiklos planus.

iki 16

 

Mokykla

Mokytojai

L. Gedminienė

13.

Pateikia mokinių sveikatos pažymėjimus.

iki 16

 

Mokykla

Kl. auklėtojai

L. Gedminienė

14.

Informacijos apie tolimesnį dešimtokų mokymąsi pateikimas

iki 18

 

Mokykla

 

  1. A.Stonkienė

15.

Informacijos apie pedagoginius darbuotojus pateikimas

iki 16

 

Mokykla

 

L. Gedminienė

16.

Informacijos apie mokinių mokymosi lygius pateikimas.

iki 16

 

Mokykla

 

L. Gedminienė

18.

Mokinių registro tvarkymas, ir   1 – mokykla ataskaitos rengimas

iki 7 ir iki 26

 

Mokykla

 

L. Gedminienė

            PRISTATYTI: iki rugsėjo30 d. spalio mėnesio veiklos planui renginius (pavad. L. Gedminienei)

                                              iki rugsėjo 30 d. užpildyti spalio mėnesiui kontrolinių darbų datas elektroniniame dienyne.

Darbo planą sudarė direktoriaus pavaduotoja ugdymui L. Gedminienė

Books!
Copyright © 2013. Viešvėnų pagrindinė mokykla Rights Reserved.