foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Rajone vyko "Greitojo teksto rinkimo" konkursas. Prizininkai: 10 kl. Aivaras, II vieta; 10 kl. Gytis, III vieta; 5 kl. Motiejus, III vieta. SVEIKINAME!!!

Viešvėnų pagrindinė mokykla

viesvenumokykla@gmail.com

 Mokslo ir žinių diena Viešvėnų pagrindinės mokyklos bendruomenei prasidėjo Šventomis mišiomis. Kunigas klebonas Renatas Liuberskis prašė nuoširdžiai melstis, jog naujaisiais mokslo metais visi  būtų sumanūs, kantrūs, atkaklūs, stropūs ir draugiški.

 Po Šv. mišių šventė tęsėsi Viešvėnų kultūros centre. Skambant dainai „Kelias į mokyklą“, dešimtokai įnešė mokyklos vėliavą ir atvedė pirmokus. Sugiedojus Lietuvos valstybės himną, į sceną buvo  pakviesta pirmokų mokytoja Janina Milašienė ir jos mažieji mokinukai, kurie dar gana nedrąsiai visus pasveikino su naujųjų mokslo metų pradžia.

 Mokyklos direktorius Jonas Petrauskas savo sveikinimo kalbą pradėjo nuo pradinuko jam užduoto klausimo: „ O kas sugalvojo Rugsėjo 1- ąją?“. Direktorius vaikams papasakojo, jog žmonės pradėjo mokytis prieš 4000 metų. Tikriausiai tuomet ir atsirado pirmoji mokslo metų diena.Jonas Petrauskas palinkėjo mokiniams, kad kiekvieną dieną jie mokykloje išgirstų bent po vieną įdomų klausimą, į kurį ir stengtųsi rasti atsakymą. Direktorius atkreipė dėmesį, jog Rugsėjo 1-oji- viena svarbiausių dienų pirmokams, o kad šios dienos nepamirštų, mažiesiems įteikė Pirmokų pasus bei Telšių mero Petro Kuizino ir Telšių rajono savivaldybės direktoriaus Sauliaus Urbono dovanas.

 Geros kloties, sėkmės, žinių  mokiniams palinkėjo Viešvėnų seniūnas Petras Varnelis. Kunigas klebonas Renatas Liuberskis pastebėjo, jog mokykloje svarbu įgyti ne tik žinių, bet ir žmogiškųjų vertybių( reikia išmokti atjausti, suprasti, padėti). Su Rugsėjo 1-ąją pasveikino ir mokyklos pavaduotoja Loreta Gedminienė, kuri mokiniams linkėjo gerų mokytojų, o mokytojams- gerų mokinių.

 Mokytojus,  draugus sveikino ir dešimtokai, kuriems šie mokslo metai mūsų mokykloje jau paskutiniai. Jie atėjo su dovanomis pirmokams bei gėlėmis ne tik dabartiniams, bet ir buvusiems mokytojams, svečiams. O suskambėjus varpeliui, mūsų vyriausieji palydėjo pirmokėlius į jų pirmąją pamoką. Paskui juos į klases išskubėjo ne tik mokytojai, mokiniai, bet ir jų tėveliai.

 Už šią gražią šventę dėkojame ją organizavusiems mokytojams ir mokiniams,  už nuostabias gėles tariame ačiū Daivai Dovidauskienei, Daivutės gėlių kioskelio savininkei. O visiems rajono mokytojams bei mokiniams turbūt geriausias palinkėjimas būtų kunigo klebono Renato Liuberskio pasakyti Senekos žodžiai, jog  reikia mokėti atrasti tris dalykus: kas yra gera, kas yra gražu ir kas yra tikra.

NUOTRAUKOS

2018 Copyright Viešvėnų pagrindinė mokykla Rights Reserved