^Back To Top
  
  
  
Get Adobe Flash player

Mokyklos istorija

Istorija

Viešvėnų pradinė mokykla pradėjo veikti nuo 1908 m.
1918 m. buvusioje ,,špitolės " salėje įsikūrė keturių skyrių pradinė mokykla. Pimoji mokytoja buvo Marytė Miceikaitė, kilusi iš Paežerės kaimo .
Nuo 1927 m . mokykla nebetilpo vienoje " špitolės" salėje , todėl dalis mokinių buvo perkelta į K . Beržio namą. Tuo metu mokyklai vadovavo J. Šliažas , kuris dirbo su mokytoju Br.Šapu.
Didelę įtaką mokyklai turėjo klebonas Ubrazas . Mokinių buvo daug ir įvairaus amžiaus . Daugiausia lankė ūkininkų vaikai.
1930 m. atvyksta dirbti nauji mokytojai : Levinskas , V . Valinskaitė, kuri po karo buvo ištremta į Udmurtiją.
Nuo 1935 m. mokykla pradėjo dirbti Prano Lukošiaus name. Vėliau šis namas perkeltas į kitur, o buvusioje vietoje pastatyta dabartinė mokykla.
Mokykloje veikė vaikų organizacijos: pavasarinukai, angelaičiai, šauliai.
Nuo 1930 iki 1945 m. Viešvėnų pradžios mokykloje buvo per 50 mokinių. Mokėsi ir 15 - 16 m. vaikai. Į baigiamuosius egzaminus suvažiuodavo iš 3 - 4 aplinkinių pradžios mokyklų.
1940 m. pradinė mokykla buvo dviejų komplektų ir joje mokėsi apie 70 mokinių.
Vokiečių okupacijos metais mokykla irgi veikė, tik mokytojams nemokėjo algų. Už mokslą atsilygindavo patys tėvai.
Švenčių proga buvo rengiamos programėlės. Įsiminė dramos būrelio vaidinimas " Bala ". Mokyklų apžiūroje Telšiuose laimėta pirmoji vieta. Prizas - ekskursija į Maksvą. Tačiau ten nenuvyko, nes sutrukdė karas.

Books!
Copyright © 2013. Viešvėnų pagrindinė mokykla Rights Reserved.