^Back To Top
  
  
  
Get Adobe Flash player

Autobusų grafikai

 Mokyklinio (geltonojo) autobuso važiavimo grafikai 2016-2017 m.m.:

 Maršrutai, kuriais mokiniai atvežami į mokykla:

Burniai – 7.30 val.

Sakalai I – 7.35 val.

Mediškiai – 7.45 val.

Mediškiai I – 7.50 val.

Patumšaliai – 7.55 val.

Gečiai – 8.00 val.

Nakrošiškiai – 8.05 val.

Mokykla – 8.10 val.

Muitaičiai – 8.17 val.

Mokykla – 8.25 val.

 

 

Maršrutai, kuriais mokiniai išvežami iš mokyklos:

Mokykla – 13.15 val.

Nakrošiškiai – 13.20 val.

Gečiai – 13.25 val.

Patumšaliai – 13.30 val.

Mediškiai I – 13.35 val.

Mediškiai – 13.40 val.

Sakalai I – 13.50 val.

Burniai – 13.55 val.

Mokykla –14.10 val.

Muitaičiai – 14.17 val.

 

Mokykla – 15.05 val.

Nakrošiškiai – 15.10 val.

Gečiai – 15.15 val.

Patumšaliai – 15.20 val.

Mediškiai I – 15.25 val.

Mediškiai – 15.30 val.

Sakalai I – 15.40 val.

Burniai – 15.45 val.

 

 

UAB „Prie Luksto“ autobuso, vežančio mokinius į Viešvėnų pagrindinę mokyklą ir atgal, grafikai 2016-2017 m.m. :

Maršrutas, kuriuo mokiniai atvežami į mokykla:

Survilai – 7.35 val.

Viešvėnai II – 7.40 val.

Klibės – 7.45 val.

Prie lentpjūvės – 7.50 val.

Vilkakiai – 8.00 val.

Vembūtai II – 8.05

Vembūtai – 8.10 val.

M. Kungiai – 8.15 val.

Mokykla – 8.20 val.

 

Maršrutai, kuriais mokiniai išvežami iš mokyklos:

Mokykla – 13.15 val.

M. Kungiai –  13.20 val.

Vembūtai – 13.25 val.

Vembūtai II – 13.30 val.

Prie lentpjūvės – 13.40 val.

Klibės – 13.45 val.

Viešvėnai II – 13.50 val.

Survilai – 14.00 val.

Mokykla – 15.05 val.

M. Kungiai – 15.10 val.

Vembūtai – 15.15 val.

Vilkakiai – 15.20 val.

Prie lentpjūvės – 15.35 val.

Viešvėnai II – 15.40 val.

Survilai – 15.50 val.

Autobusai, atvežęs mokinius į mokyklą, išleidžia juos tik vidiniame mokyklos kieme.  

Išvežant iš mokyklos mokiniai į autobusus sulipa taip pat tik vidiniame mokyklos kieme.


  

TELŠIŲ RAJONO VIEŠVĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS

MOKINIŲ SAUGAUS ELGESIO MOKYKLINIAME AUTOBUSE TAISYKLĖS

 

 

I .  BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Telšių rajono Viešvėnų pagrindinės mokyklos mokinių saugaus elgesio mokykliniame autobuse taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato mokinių elgesį laukiant autobuso, autobuse ir išlipus iš autobuso.

2. Su šiomis Taisyklėmis mokinius supažindina klasių vadovai rugsėjo mėn. 1 savaitę arba esant poreikiui mokslo metų eigoje.

3. Šios taisyklės galioja mokiniams važiuojant ir kitais (ne mokykliniais) autobusais.

 

II.  MOKINIŲ PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

 

4.  Mokiniai privalo:

4.1. laukti autobuso tik nustatytose autobuso sustojimo vietose;

4.2. vykdyti vairuotojo nurodymus autobuse;

4.3. įlipti/išlipti leidžiama tik autobusui sustojus;

4.4. leisti įlipti į autobusą pirma jaunesniems mokiniams, o išlipti – vyresniems;

4.5. prieš įlipant į autobusą nusiimti kuprines, kelionės metu laikyti jas ant kelių ir užsidėti tik išlipus iš autobuso;

4.6. kelionės metu elgtis mandagiai: sėdėti ramiai, užsisegus saugos diržus (jei tokie yra), nevaikščioti, nesistumdyti, neišdykauti, nešiukšlinti ir netriukšmauti, nedaryti žalos autobuse esančiai įrangai;

4.7. sugadinus turtą atlyginti padarytą žalą;

4.8. apie įvykusius taisyklių pažeidimus autobuse informuoti vairuotoją;

4.9. laikytis nustatyto autobuso atvykimo/išvykimo laiko.

 

5.  Mokiniams draudžiama:

 

5.1. pamačius atvažiuojantį autobusą, išbėgti į važiuojamąją kelio dalį;

5.2. įlipant/išlipant į autobusą draudžiama stumdytis, spraustis pro duris;

5.3. stumdyti autobuso duris, kai lipa kiti mokiniai;

5.4. keiktis, spjaudyti, šiukšlinti, triukšmauti, vaikščioti ar atlikti kt. veiksmus galinčius pakenkti savo ir kitų mokinių sveikatai ir saugumui;

5.5. išstumti sėdintį mokinį iš vietos.

 

6. Išlipę iš autobuso mokiniai privalo:

 

6.1. eiti tik pro autobuso galą (griežtai draudžiama eiti pro autobuso priekį);

6.2. norėdami pereiti per gatvę/kelią, gerai apsidairyti į abi puses (į kairę ir į dešinę), ar nėra atvažiuojančių mašinų;

6.3. eiti per gatvę tik tam skirtose vietose: pėsčiųjų perėjoje ar sankryžoje; kelią pereiti ten, kur jis gerai matomas į abi puses;

6.4. kelkraščiu arba važiuojamosios dalies pakraščiu eiti tik prieš transporto važiavimo kryptį, t.y. kairiąja kelio puse;

6.5. prie drabužių/kuprinės (matomoje vietoje) turėti prisisegus atšvaitą;

6.6. eidami grupelėmis gatve/keliu nesistumdyti, nešūkauti, neišbėgti į važiuojamąją kelio dalį.

 

____________________________

 

 

 Books!
Copyright © 2013. Viešvėnų pagrindinė mokykla Rights Reserved.